«Rostest» — sertifikācijas līderis

Mūsdienu Krievijas tirgū nav viegli sekmīgi veikt uzņēmējdarbību, taču tas ir pilnīgi iespējams. Galvenā panākumu sastāvdaļa ir jūsu produkcijas visaugstākās kvalitātes pierādījumi potenciālajiem patērētājiem. Tādējādi ir izveidojusies samērā spēcīga konkurence gandrīz katrā ražošanas nozarē.

Visās valstīs viena no svarīgākajām procedūrām attiecībā uz lielu skaitu produkcijas un pakalpojumu veidu ir preces atbilstības valsts un starptautiskajiem standartiem novērtēšana. Pirmām kārtām tas ir saistīts ar ražotāju vēlmi parūpēties par patērētāju, turklāt tas ir lielisks produkcijas filtrēšanas veids, lai nepieļautu, ka tirgū nonāk nekvalitatīvi un cilvēka dzīvībai un veselībai bīstami ražojumi. Krievijā šo filtrēšanu nodrošina valsts tiesību akti ar preču un pakalpojumu sertifikācijas iestāžu, kā arī sertifikācijas centru starpniecību.

Sertifikācijas centrā brīvprātīgi vai obligāti iegūts atbilstības sertifikāts vai deklarācija Krievijas GOST R sistēmā ir labākais produkcijas kvalitātes un nekaitīguma pierādījums. Šie dokumenti apliecina, ka produkcija atbilst visām GOST R sistēmā pastāvošajām prasībām un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas noteikti katram produkcijas veidam.

Ņemiet vērā, ka šāda atbilstības apstiprināšana ievērojami palielina jūsu preces konkurētspēju tirgū, tāpēc, ja jūsu produkcijai nav nepieciešama obligāta atbilstības apstiprināšana, jūs sertifikācijas centrā «Rostest» varat brīvprātīgi noformēt sertifikātu.

Noformējot sertifikātu brīvprātīgi, jūs varēsit izvēlēties testus, kādi tiks veikti produkcijas paraugiem. «Rostest» speciālisti jums palīdzēs noteikt, kuras preču raksturīgās iezīmes ir jāizceļ, lai palielinātu to konkurētspēju. Ja produkcijai nav nepieciešams obligāts atbilstības apstiprinājums un jūs neplānojat brīvprātīgi noformēt sertifikātu, mēs varam izsniegt jūsu produkcijai atbrīvojuma vēstuli tirdzniecībai.

Sertifikācijas centra «Rostest» speciālisti ir gatavi veikt jebkādus ar sertifikāciju saistītus uzdevumus. Mēs atvieglosim jums produkcijas augstu kvalitāti apliecinošo dokumentu saņemšanu. Turklāt jūs varat bez maksas konsultēties ar mūsu centra speciālistiem par visiem jūs interesējošiem jautājumiem.

 

 

Нажимая на кнопку я принимаю условия соглашения