GOST R atbilstības sertifikāts

Saskaņā ar Krievijas Federācijas likumiem ir jāapstiprina produkcijas kvalitāte. Galvenā valsts sertifikācijas sistēma ir GOST R. GOST R atbilstības sertifikāts apliecina, ka pārbaudītā produkcija pilnīgi atbilst visām prasībām.

Saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem tāda veida atļaujas dokumentu, kāds ir GOST R sertifikāts, organizācijām ir tiesības saņemt jebkurā valsts reģionā. Atbilstoši visiem noteikumiem noformēts GOST R atbilstības sertifikāts ir spēkā visā Krievijā.

Obligātais GOST R sertifikāts

Sertifikātu var saņemt atbilstoši akreditētās sertifikācijas iestādēs. GOST R sertifikācijas sistēmā noformēts dokuments apliecina gan produkcijas kvalitāti, gan nekaitīgumu. Ir noteikts preču klāsts, kam obligāti nepieciešams sertifikācijas dokuments. Šajā sarakstā ir iekļautas preces bērniem, lielākā daļa tehnoloģisko iekārtu veidu, medicīniskā produkcija un citas preces. Minētais uzskaitījums attiecas gan uz iekšzemes ražojumiem, gan importa precēm.

Brīvprātīgais GOST R atbilstības sertifikāts

Krievijā pastāv ne vien tās produkcijas saraksts, kam obligāti jāiegūst sertifikāts, bet arī to preču uzskaitījums, kam obligāti jāpieņem GOST R atbilstības deklarācija.

Papildus deklarācijai var iegūt arī brīvprātīgo GOST R atbilstības sertifikātu. Kopumā brīvprātīgā sertifikāta noformēšana gandrīz neatšķiras no obligātā dokumenta saņemšanas. Atšķirība ir tāda, ka, veicot brīvprātīgu sertifikāciju, pieteikuma iesniedzējs pats var izvēlēties produkcijas parametrus un raksturlielumus, kuru atbilstība tiks pārbaudīta sertifikācijas procesā.

Brīvprātīgā sertifikāta saņemšana var ievērojami palielināt produkcijas konkurētspēju, tomēr ir jāņem vērā, ka šis dokuments nevar aizstāt GOST R atbilstības deklarāciju, bet tiek izdots papildus tai.

Sertificēšanas shēmas

Sertifikātu var saņemt atbilstoši dažādām shēmām:

 • produkcijas sērijveida ražošanai;
 • preču partijai;
 • pamatojoties uz līgumu.

Noformējot sertifikātu produkcijas sērijveida ražošanai, dokumentā obligāti ir jāietver iepriekš veiktās produkcijas paraugu testēšanas protokola numurs. Šī shēma ir piemērota gan importa, gan iekšzemes ražojumiem. Šāds dokuments var būt spējā no viena līdz trim gadiem.

GOST R atbilstības sertifikātu preču partijai var saņemt arī bez testēšanas protokola, taču dokumentā ir jānorāda pavadzīmes datums un numurs. Ir jāņem vērā, ka saskaņā ar šo shēmu sertifikāts ir derīgs tikai noteiktai produkcijas partijai. Šāds GOST R sertifikāts tiek izsniegts ar atvērtu datumu. Šādu dokumentu ir ērti iegūt tad, ja tiek plānots produkcijas pārbaudes partijas imports. Daudzi ražotāji izmanto šo shēmu, lai apstiprinātu iekārtu kvalitātes atbilstību.

GOST R atbilstības sertifikāts līgumam ietver informāciju par produkcijas testēšanu (protokola datums un numurs). Turklāt dokumentā obligāti norāda noformēšanas shēmu, saņēmēja un ražotāja nosaukumu, līguma datumu un numuru. Šī sertifikācijas forma ir piemērota tad, ja produkcija tiek importēta pastāvīgi un neaprobežojas ar vienu piegādi. Saskaņā ar šo shēmu saņemts GOST R sertifikāts ir derīgs vienu gadu. Tādējādi šajā laikposmā uzņēmums, kas iesniedza pieteikumu, var bez ierobežojumiem importēt līgumā minētās preces.

Sertifikāta saņemšanas kārtība

Sertifikāta saņemšana norisinās vairākos posmos:

 • tiek noteikts, kāds sertifikācijas dokuments ir vajadzīgs;
 • tiek veikta testēšana un saņemts protokols;
 • nepieciešamie dokumenti tiek iesniegti sertifikācijas centrā;
 • pieteikuma iesniedzējs saņem sertifikātu.

Sertifikāta noformēšanai nepieciešamie dokumenti

Sērijveidā ražotai importa produkcijai:

 • dokuments, kas apliecina produkcijas kvalitāti;
 • preces apraksts (izskats, izmantošanas joma, tehniskais raksturojums);
 • pieteikums.

Sērijveidā ražotai iekšzemes produkcijai:

 • reģistrācijas dokumenti;
 • organizācijas statūti (pirmās trīs lapas);
 • dokumenti, kas apliecina ražošanas platību īpašuma vai īres tiesības;
 • preces regulatīvi tehniskā dokumentācija (GOST vai TN);
 • pieteikums;
 • produkcijas apraksts.

Saskaņā ar līgumu piegādātai importa produkcijai:

 • reģistrācijas dokumenti;
 • produkcijas apraksts;
 • uzņēmuma statūti (pirmās trīs lapas);
 • pieteikums;
 • līgums (kopija).

 

Order a document

Нажимая на кнопку я принимаю условия соглашения