אישור בדבר עמידה בדרישות התקן גוסט ר’

החוק של הפדרציה הרוסית מחייב אישור בדבר עמידת הסחורה בדרישות התקן. התקן המקובל העיקרי ברוסיה הוא גוסט ר’. אישור בדבר עמידה בדרישות התקן גוסט ר’ מעיד על כך שהמוצר נבדק ונמצא עומד בכל דרישות התקן.

 בהתאם לחוק הפדרציה הרוסית, ניתן לקבל אישור זה, או במילים אחרות, את תו התקן גוסט ר’, בכל אזור במדינה. אישור רשמי בדבר עמידה בתקן גוסט ר’ תקף בכל שטחה של רוסיה.

 תו תקן אובליגטורי גוסט ר’

 את תו התקן ניתן לקבל באמצעות גופי ההתעדה שיש להם הסמכה מתאימה. אישור בדבר עמידה בתקן גוסט ר’ מעיד הן על איכות המוצר והן על בטיחות השימוש בו. שורה שלמה של מוצרים מחויבת על-פי חוק באישור כזה (תו תקן אובליגטורי). ברשימה זו נכללים מוצרי ילדים ותינוקות, מרבית הסוגים של מכשור טכנולוגי, מוצרים רפואיים ועוד. המוצרים הנ”ל מחויבים בתו תקן בין אם הם מיוצרים ברוסיה ובין אם מיובאים.

 תו תקן וולונטרי

 בנוסף לרשימת המוצרים המצריכים תו תקן אובליגטורי ישנה גם רשימת מוצרים אשר מחויבים בהצהרת עמידה בדרישות התקן גוסט ר’.

 כמו כן ניתן לקבל תו תקן וולונטרי בדבר עמידה בתקן גוסט ר’. למעשה, הליך קבלת תו תקן וולונטרי זהה כמעט לחלוטין להליך קבלת תו תקן אובליגטורי. ההבדל ביניהם טמון בכך שבהליך הוולונטרי רשאי מגיש הבקשה לבחור בעצמו על-פי אילו פרמטרים ייבדק המוצר שלו ואילו מתכונותיו ייבחנו בשאלת העמידה בתקן.

 תו תקן וולונטרי עשוי להגדיל משמעותית את סיכוייו של המוצר בשוק התחרותי. יחד עם זאת חשוב לקחת בחשבון שמסמך זה אינו יכול לבוא במקום ההצהרה בדבר עמידה בדרישות התקן גוסט ר’, אלא בנוסף אליה.

 סוגים של תווי התקן

 ישנם כמה סוגים של תווי תקן:

 • תו תקן לייצור סדרתי
 • תו תקן עבור משלוח אחד
 • תו תקן על בסיס חוזה

 בתו תקן לייצור סדרתי חובה לציין את מספר פרוטוקול הבדיקה שנערכה קודם לכן לדוגמיות הסחורה. סוג זה של תו תקן מתאים למוצרים המיובאים לרוסיה כמו גם למוצרים שמיוצרים בתוך גבולותיה. תוקפו של מסמך זה נע בין שנה אחת ל-3 שנים.

 אישור בדבר עמידתו של משלוח אחד בדרישות התקן גוסט ר’ ניתן לקבל גם ללא פרוטוקול הבדיקות, אך חובה לציין במסמך זה את התאריך ואת מספר החשבונית. חשוב להבהיר כי תו תקן מסוג זה תקף אך ורק למשלוח אחד והוא ניתן בדרך כלל עם תאריך פתוח. סוג זה של תו תקן מתאים למשל למשלוח ניסיוני. יצרנים רבים משתמשים בסוג זה של תו תקן לאישור של איכות המכשירים.

 תו תקן גוסט ר’ שמופק על בסיס חוזה חייב לכלול בתוכו מידע על הבדיקות שעברה הסחורה (תאריך ומספר הפרוטוקול). כמו כן במסמך זה יצוין סוג האישור, שם המקבל ושם היצרן, תאריך ומספר החוזה. סוג זה של התעדה מתאים ליבוא קבוע שאינו מוגבל למשלוח אחד. תו תקן מהסוג הזה תקף למשך שנה אחת. במהלך שנה זו החברה שקיבלה את התו רשאית לייבא ללא הגבלה את המוצרים שצוינו בחוזה.

 הליך קבלת תו התקן

 קבלת תו התקן מתבצעת במספר שלבים:

 • קביעת סוג המסמך שאותו רוצים לקבל
 • ביצוע הבדיקות וקבלת הפרוטוקול
 • הגשת המסמכים הדרושים למרכז ההתעדה
 • קבלת תו התקן

 המסמכים הנדרשים לצורך להגשת בקשה לתו תקן

 תו תקן עבור תוצרת יבוא סדרתית:

 • מסמך המעיד על איכות המוצר
 • תיאור המוצר (המראה החיצוני, תחום השימוש, מאפיינים טכניים)
 • מכתב בקשה

 תו תקן עבור תוצרת סדרתית המיוצרת בתוך רוסיה:

 • מסמכי רישום
 • תקנון הארגון (3 הדפים הראשונים)
 • אישורי בעלות על השטחים התפעוליים או חוזה שכירות
 • תקנים ודרישות טכניות (גוסט או טוּ)
 • מכתב בקשה
 • תיאור המוצר

תו תקן עבור יבוא על בסיס חוזה:

 • מסמכי רישום
 • תיאור המוצר
 • תקנון החברה (3 הדפים הראשונים)
 • מכתב בקשה
 • חוזה (העתק)

 

Order a document

Нажимая на кнопку я принимаю условия соглашения