תו בטיחות אש

 תו בטיחות אש זהו מסמך רשמי המאשר כי המוצר עומד בכל דרישות הבטיחות. ישנה רשימת מוצרים שחייבים בתו בטיחות על-פי החוק הרוסי (Ф3 מס’ 123 מתאריך 22 ביולי 2008, סעיף 146). במקרה שהמוצר אינו נמצא ברשימה הנ”ל, ניתן להגיש בקשה לתו בטיחות וולונטרי. הליך הקבלה של התו הוולונטרי זהה כמעט לחלוטין להליך קבלת המסמך האובליגטורי. יצרנים רבים בוחרים לקבל תו בטיחות וולונטרי כדי לזכות את סחורתם ביתרון בשוק התחרותי.

 הליך קבלת תו בטיחות אש

 עמידה בתקן בטיחות אש נקבעת בשטחה של רוסיה על סמך עמידה בדרישות הטכניות. כדי לקבל תו בטיחות אש עליכם להגיש את המסמכים הדרושים לגוף ההתעדה שיש לו הסמכה מטעם המשרד למצבי חירום והגנה אזרחית של רוסיה. הרכב המסמכים ומספרם תלוי בסיווג המוצר. יחד עם זאת חלק מהמסמכים נדרשים לכל המוצרים והם:

 תנאים טכניים במהלך הייצור

  • מכתב בקשה
  • מסמכי רישום ומסמכי התאגיד
  • מסמכים טכניים למוצר (שרטוטים, תעודות, תיאור המבנה או ההתקן)

 בנוסף ייתכן שיידרשו מסמכים המאשרים בעלות על השטחים התפעוליים, או חוזה שכירות, קוד רישום סטטיסטי ברוסיה, פרטים נוספים על מגיש הבקשה.

 אחרי הגשת המסמכים, יבחר גוף ההתעדה האחראי על הערכת בטיחות המוצר את דוגמיות המוצר. תוצאות בחירתו צריכות להירשם במסמך בחירת הדוגמיות. לאחר מכן יעברו הדוגמיות שנבחרו בדיקות שונות במעבדות המוסמכות לכך. תוצאות הבדיקות יירשמו בפרוטוקול שעל פיו יינתן תו הבטיחות. אם סוג תו הבטיחות דורש גם בדיקה במהלך הייצור, היא תתבצע בשלב זה. בתום התהליך הנ”ל ובתנאי שתוצאות הבדיקות היו חיוביות, יקבל מגיש הבקשה את תו בטיחות האש.

 פרוטוקול הבדיקות

 הליך הקבלה של תו בטיחות אש כרוך בעלויות לא מבוטלות. רב העלויות נובעות דווקא מהבדיקות הנערכות למוצר. סוג המוצר קובע את מורכבות הבדיקות, וכתוצאה מכך גם את עלותן. המוצרים נבדקים בהליך זה לפי התכונות הבאות:

  • רמת עמידות לאש
  • מהירות התפשטות האש
  • רמת דליקות
  • רמה של הפרשת רעלנים בעת דליקה
  • צריכת חמצן בעת דליקה

 כל המאפיינים הנ”ל ומידת התאמתם לתקן יצוינו בפרוטוקול הבדיקה. למרות שנתונים דומים יירשמו גם בתו בטיחות האש, גם רישומם בפרוטוקול הכרחי.

 אם הבדיקה נערכת ליחידת מוצר אחת או למשלוח אחד, לא תידרש בדיקה במהלך הייצור. פעולה זו לא תידרש גם במקרה שליצרן ישנו תו תקן 9001ISO.

 משך טיפול בבקשה לתו בטיחות אש תלוי בסוג המוצר, בצורך לבדיקה במהלך הייצור ובמורכבות הביצוע של הבדיקות.

 

 

Order a document

Нажимая на кнопку я принимаю условия соглашения