Ugunsdrošības atbilstības sertifikāts

Ugunsdrošības sertifikāts ir oficiāls dokuments, kas apliecina produkcijas atbilstību visām tai izvirzītajām drošības prasībām. Krievijā pastāv noteikts preču saraksts (2008. gada 22. jūlija federālā likuma Nr. 123 146. pants), kurām ir obligāti jāsaņem ugunsdrošības atbilstības sertifikāts. Ja produkcija nav ietverta minētajā sarakstā, ugunsdrošības atbilstības sertifikātu var noformēt brīvprātīgi. Dokumenta brīvprātīgas saņemšanas kārtība gandrīz neatšķiras no obligātā ugunsdrošības sertifikāta noformēšanas procesa. Daudzi ražotāji labprāt brīvprātīgi noformē ugunsdrošības sertifikātu, lai iegūtu konkurences priekšrocības savai produkcijai.

Ugunsdrošības sertifikācijas kārtība

Ugunsdrošības sertifikāciju Krievijā īsteno atbilstoši tehniskā reglamenta prasībām. Lai saņemtu ugunsdrošības atbilstības sertifikātu, Krievijas Federācijas Ārkārtas situāciju ministrijas (МЧС) akreditētā sertifikācijas institūcijā ir jāiesniedz noteikts dokumentu kopums. Atkarībā no preču grupas tajā var ietilpt atšķirīgs dokumentu skaits, taču ir vairāki obligātie dokumenti:

  • produkcijas tehniskie noteikumi;
  • pieteikums;
  • dibināšanas un reģistrācijas dokumenti;
  • preces tehniskā dokumentācija (rasējumi, pase, uzbūves vai sastāva apraksts).

Papildus var būt vajadzīgi dokumenti, kas apliecina ražošanas telpu īpašuma vai īres tiesības, statistikas kodi un informācija par pieteikuma iesniedzēju.

Kad ir saņemta dokumentu pakete, sertifikācijas iestāde, kas veic produkcijas ugunsdrošības novērtējumu, atlasa preces paraugus. Šī pasākuma rezultāti ir jāatspoguļo paraugu atlases aktā. Pēc tam visi atlasītie paraugi tiek testēti atbilstoši akreditētās laboratorijās. Pēc izpētes tiek sastādīts protokols, uz kuru pamatojoties izdod ugunsdrošības sertifikātu. Ja izvēlētā sertifikācijas shēma ietver ražošanas pārbaudi, tad tiek veikta arī šī procedūra. Kad ir izpildītas visas iepriekš minētās darbības (un izpētes rezultāti ir pozitīvi), pieteikuma iesniedzējam tiek izdots ugunsdrošības atbilstības sertifikāts.

Testēšanas protokols

Visa ugunsdrošības sertifikācijas procedūra ir samērā dārga. Lielu izmaksu daļu veido tieši produkcijas paraugu testēšana. Atkarībā no izstrādājuma veida tiek noteikta izpētes metožu sarežģītība un tādējādi arī ekspertīzes izmaksas. Šajā procesā tiek pārbaudīti šādi produkcijas raksturlielumi:

  • uzliesmojamība;
  • liesmas izplatīšanās ātrums;
  • degtspēja;
  • toksisko vielu izdalīšanās apjoms produkcijas degšanas laikā;
  • skābekļa patēriņš degot.

Visi minētie raksturlielumi un to atbilstības pakāpe obligāti tiek atspoguļota testēšanas protokolā. Lai gan šie dati tiek minēti ugunsdrošības sertifikātā, tiem ir jābūt norādītiem arī protokolā.

Ja tiek pārbaudīta atsevišķa izstrādājuma vai preču partijas ugunsdrošība, ražošanas pārbaude nav nepieciešama. Bez ražošanas ekspertīzes var iztikt arī tad, ja ražotājs ir saņēmis atbilstības sertifikātu ISO 9001.

Ugunsdrošības atbilstības sertifikāta noformēšanas ilgums ir atkarīgs no produkcijas veida, nepieciešamības pārbaudīt ražošanu un testēšanas sarežģītības.

 

 

Order a document

Нажимая на кнопку я принимаю условия соглашения