Kad ir jāsertificē importa produkcija

Produkcijai, kas Krievijas Federācijā ir pakļauta obligātai sertifikācijai saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem un Muitas savienības komisijas lēmumiem, ir vajadzīgi produkcijas atbilstības sertifikāti, atbilstības deklarācijas vai atbrīvojuma vēstules, vai citi obligātie atļaujas dokumenti, kravai šķērsojot Krievijas vai Muitas savienības robežu.

Krievijas muitai

Līdz 2010. gada 1. janvārim, t. i., pirms Krievijā stājās spēkā Muitas savienības tiesību akti importa precēm, kas nav pakļautas sertifikācijai obligātajā sistēmā GOST R, bija nepieciešams saņemt dokumentu «VNIIS atbrīvojuma vēstules».

Tagad atbrīvojuma vēstule muitai var būt vajadzīga dažu veidu produkcijai, lai apstiprinātu, ka:

  • produkcija nav pakļauta Krievijas Federācijas ugunsdrošības prasību tehniskā reglamenta regulējumam — ugunsdrošības atbrīvojuma vēstule (izdod Krievijas Ārkārtas situāciju ministrija (МЧС));

  • preces nav pakļautas sanitāri epidemioloģiskajai muitas uzraudzībai, šķērsojot robežu, tāpēc tām nav jānoformē produkcijas eksperta atzinums vai Muitas savienības preces valsts reģistrācijas apliecība (var saņemt «Rospotrebnadzor»).

Preču apritei Krievijas Federācijā

Obligātai atbilstības novērtēšanai Krievijas Federācijā pakļauto preču vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai ir vajadzīgi Krievijas un ārvalstu produkcijas sertifikāti un deklarācijas: atļaujas dokumenti ir jāuzrāda pēc uzraudzības un kontroles iestāžu pieprasījuma, ieskaitot atbilstības novērtēšanas institūciju inspekcijas pārbaudes atsevišķu sertifikācijas shēmu ietvaros; dokumentu kopijas ir jāiesniedz pēc pircēju pieprasījuma kā produkcijas nekaitīgumu un kvalitāti apliecinoši dokumenti.

Produkcijas sertifikāti var būt vajadzīgi, lai noformētu citus atļaujas dokumentus no ārvalstīm piegādātajām precēm.

Produkcijas brīvprātīga sertifikācija ievērojami palielina Krievijas pircēju uzticēšanos minētajām precēm, tādējādi tas ir tirgvedības pasākums, lai uzlabotu produkcijas konkurētspēju.

Sertifikācijas centros «Rostest» jums palīdzēs izprast Krievijas atbilstības novērtēšanas sistēmu, noformēt jebkāda veida sertifikācijas dokumentus preču eksportam un legālai pārdošanai uz Krieviju.

 

 

Order a document

Нажимая на кнопку я принимаю условия соглашения